• ЯДКИ
  ДРУГИ
 • ОРЕХОВИ
  ЯДКИ
 • ФЪСТЪЦИ
  КАШУ
 • БАДЕМИ
  ЛЕШНИК
 • ЧЕР, БЯЛ
  СЛЪНЧОГЛЕД
 • ШАРЕН
  СЛЪНЧОГЛЕД
 • БЕЛЕН
  СЛЪНЧОГЛЕД
 • ТИКВЕНИ
  СЕМКИ
 • КЕДРОВИ
  ЯДКИ
 • КАЙСИЕВИ
  ЯДКИ
 • СТАФИДИ
  КАФЕ
csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор"СортБГ"ООД предлага машини за почистване и сортиране на орехови ядки. Вече натрошените орехи се подават на вибро пневмо маса за първично разделяне по относително тегло - разделяне на четири фракции. При сортирането по тегло е възможно да се отдели леката фракция на черупката от тежката ядка. Всяка една фракция се подава на фотосепаратор, където може да се раздели черупката от годната ядка, може да се сортира годната ядка по цвят. Само с помощта на фотосортираща машина е възможно разделяне на черупката и на най-дребната фракция. Комбинацията от двете машини позволява почистване от черупка на 99,99 % и сортиране на ядката по цвят. Предлагаме безплатно тестово сортиране на Вашия продукт в Нашата база.
орех, сортиране, фото, сортираща, машина. СиСорт. СортБГ. color. sorterСортиране и почистване на орехи с фотосепаратори CSort

Видео: Сортиране и почистване на натрошени орехи от черупки с фотосепаратор СмартСорт

Видео: Сортиране и почистване на орехи по цвят с фотосепаратор Зоркий

 

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторФотосепараторите CSort са доказали своите безспорни качества при сортирането на орехови ядки. Сложната задача за фотосепариране на орехови ядки, отделяне на черупките от годната ядка, както при сортиране на цели ядки, така и при сортиране на начупени ядки с черупки, включително и разделяне по цвят на орехово брашно ! Използването на фотосепаратор - единствената алтернатива на ръчното почистване на орехови ядки. Освен това, почистването на дребно натрошени ядки е възможно само с използването на фотосортировач . Само Фотосепараторът позволява висока производителност, за да получите продукт с 99.9% чистота. Качеството на сортираната ядка с фотосепаратор CSort многократно увеличава пазарната цена на продукта. Цветовото сортиране на ореховите ядки и по оттенък на цвета прави неоходимостта от фотосепаратора за постигане на конкурентен вид на готовата продукция задължителна за всеки търговец на орехови ядки.
Фотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продуктиселскостопански култури и промишлени материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър.
орех, сортиране, фото, сортираща, машина. СиСорт. СортБГ. color. sorter Годен продукт на изхода
орех, сортиране, фото, сортираща, машина. СиСорт. СортБГ. color. sorter Продукт за сортиране
орех, сортиране, фото, сортираща, машина. СиСорт. СортБГ. color. sorter Брак на изхода

 

sortirane, oreh, foto, separator, сортиране, орех, фото, сепаратор Сортиране на орехи sortirane, oreh, foto, separator, сортиране, орех, фото, сепаратор
sortirane, oreh, foto, separator, сортиране, орех, фото, сепаратор Орехи по цвят

Вибро, пневмо, маса, вибромаса, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияВибропневмомаса ВПС ( гравитационен сепаратор) е предназначена за почистване и сортиране на орехи по признак относително тегло, в това число е възможно и  почистване на черупки от годните ядки.

Всички орехи  трябва да се почистят от камъни, осили, прах и други замърсители, като се отдели и черупката. Вибро пневмо масата е гравитационен сепаратор, при който чрез регулиране наклоните на работните плотове, оборотите на вентилатора и амплитудата на вибрации се получава пълно разделяне на ядката от черупката по специфично тегло, а резултатът е и отделяне на ядката по тегло(размер).

 

 

Сортиране на слънчоглед
 Фотосепараторите CSort са доказали своите безспорни качества при сортирането на черен слънчоглед. Сложната задача за фотосепариране на черен слънчоглед, отделяне на продукта с петна и различен цвят, като при сортирането му остават само годните и без петна и различен цвят. Използването на фотосепаратор - единствената алтернатива на ръчното почистване на чер пипер и постигане на исканото качество.  Само Фотосепараторът позволява висока производителност, за да получите продукт с 99.9% чистота. Качеството на сортирания с фотосепаратор CSort черен слънчоглед, многократно увеличава пазарната цена на продукта. Цветовото сортиране на черен слънчоглед и по оттенък на цвета прави необходимостта от фотосепаратора за постигане на конкурентен вид на готовата продукция задължителна за всеки търговец на земеделска продукция.

 

1.Сортиране на чер слънчоглед

2.Сортиране на шарен слънчоглед

шарен, слънчоглед, сортиране, почистване, фото, сепаратор, белен, черен, бял, белене, сортбг

3.Сортиране на бял слънчоглед
4.Сортиране на белен слънчоглед

Линия за почистване и калибровка белене сортиране на слънчоглед
машина, почистване, калибрираща, фото, сортбг 
2.Почистваща, калибрираща машина МПО-5БС
изпълнява функция на машина за първично и вторично почистване на слънчогледови семки. Качествено почиства слънчогледовите семена от големи, малки и леки примеси.

 

5.Машина за лющене (белене) на слънчоглед - МШС-250  - Предназначена за получаване на белен слънчоглед, постига се чрез отделяне на ядрото на слънчогледа от обвивката.
Машина за лющене (белене) на слънчоглед – МШС - 250Б       - има допълнителен разсев, който обезпечава разкалибровката на продукта за по- качествено почистване на зърната на  вибропневмомаса.

 

машина, лющене, белене, слънчоглед, фото, сортбг 
6.Машина за лющене (белене) на слънчоглед за халва - МШСП -500Х ; МШСП-1000Х
предназначена за получаване на слънчогледова маса от слънчогледови семки за производство на халва.

 


машина, лющене. белене, слънчоглед, масло, фото, сортбг 
6.Машина за лющене на слънчоглед за масло - МШСП - 1000 ; МШСП - 2000
предназначена за получаване на слънчогледова маса от слънчогледови семки, чрез лющене(белене) при производство на слънчогледово масло.
Машина за лющене (белене) на слънчоглед за масло - МШСПХ 2000
предназначена за получаване на  протеинова слънчогледова маса с низко съдържание на люспи (не повече от 5%), за по нататъшно производство на слънчогледово масло и шрот с високо съдържание на протеина.

шарен, слънчоглед, сортиране, почистване, фото, сепаратор, белен, черен, бял, белене, сортбг

шарен, слънчоглед, сортиране, фото, сепаратор, сорт, бг, оод, csort, sort, bgСортиране на шарен слънчоглед на фотосепаратор - качество, чистота 99,99% шарен, слънчоглед, сортиране, фото, сепаратор, сортираща, машина
 
белен, слънчоглед, машина, белене, лющене, сортиране, калибриране, обработка, черен, бял, шарен, семки, форумагропром, сортбг Прочети повече от тук... Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори
Линия за почистване и калибровка белене и сортиране на слънчоглед . Линията включва... Линия за почистване и калибровка белене и сортиране на слънчоглед

машина, първично, почистване, сортбгнория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктициклон, насипни, продукти, сортбгкалибровъчен, вибро, сепаратор, фото, насипни, продуктинория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктибелен, слънчоглед, лющене, машина, сортбгвибро, пневмо, маса, фото, сортбг, насипни, продукти

csort, фото, сепаратор, сортираща, машина, българоя, цветно, сортиранеcsort, фото, сепаратор, сортираща, машина, българоя, цветно, сортиране

Линия за почистване и калибровка белене сортиране на слънчоглед
машина, почистване, калибрираща, фото, сортбг 
2.Почистваща, калибрираща машина МПО-5БС
изпълнява функция на машина за първично и вторично почистване на слънчогледови семки. Качествено почиства слънчогледовите семена от големи, малки и леки примеси.

 

5.Машина за лющене (белене) на слънчоглед - МШС-250  - Предназначена за получаване на белен слънчоглед, постига се чрез отделяне на ядрото на слънчогледа от обвивката.
Машина за лющене (белене) на слънчоглед – МШС - 250Б       - има допълнителен разсев, който обезпечава разкалибровката на продукта за по- качествено почистване на зърната на  вибропневмомаса.

 

машина, лющене, белене, слънчоглед, фото, сортбг 
6.Машина за лющене (белене) на слънчоглед за халва - МШСП -500Х ; МШСП-1000Х
предназначена за получаване на слънчогледова маса от слънчогледови семки за производство на халва.


машина, лющене. белене, слънчоглед, масло, фото, сортбг 
6.Машина за лющене на слънчоглед за масло - МШСП - 1000 ; МШСП - 2000
предназначена за получаване на слънчогледова маса от слънчогледови семки, чрез лющене(белене) при производство на слънчогледово масло.
Машина за лющене (белене) на слънчоглед за масло - МШСПХ 2000
предназначена за получаване на  протеинова слънчогледова маса с низко съдържание на люспи (не повече от 5%), за по нататъшно производство на слънчогледово масло и шрот с високо съдържание на протеина.

 


Сортиране на пшеница - качество, чистота до 99,99%
"СортБГ"ООД предлага Машина за лющене на просо , ечемик, царевица и пшеница-МШСП 400
За постигане на качествено сортиране и почистване на пшеница с чистота до 99,99% е необходимо съблюдаване на производствен процес включващ необходимото оборудване. "СортБГ"ООД предлага :
Машини за първично почистване - за почистване на лимеца от всички видове от големи, малки и леки примеси след постъпване от полето. Изпълнява както първично, така и вторично почистване
Калибровъчен вибросепаратор - лимеца се сортира по дължина, височина и ширина.
Камъкоотделители - за отделяне на тежки - камъни, пръст и т.н.
Вибропневмомаса - - Предназначена за почистване по признак относително тегло, в това число, е възможно и почистване на прорасли зърна. Вибро пневмо масата е гравитационен сепаратор, при който чрез регулиране наклоните на работните плотове, оборотите на вентилатора и амплитудата на вибрации се получава пълно разделяне на семената по специфично тегло, а резултатът е еднаква кълняемост на партидите и изравнен посев. С помощта на вибромасите можем да почистим и прораслото (заради некачествено съхранение) зърно.
Елеватори, вибро транспортьори - за подаване на зърното на всички машини
Фотосепаратори за финално почистване и постигане на чистота на продукта 99,99 %
Теглови дозатори за чували от 5-50 кг. и Биг-бег от 500-2000 кг.

sort, bg, кедрови, ядки, внос, продажбаsort, bg, csort, кедрови, ядки, фотосепаратори

 

Кедрови ядки - обобщено име на семената на няколко вида бор , така наречените кедрови боровете, които дават годни за консумация семена.Родина на кедъра , се считат необятните пространства на Сибир, където сега растат тези величествени дървета, чиято възраст може да бъде до 3000 години.
sort, bg, csort, кедрови, ядки, внос, на, едроКедровите ядки - малки бледо жълти зърна с ярък вкус, те почти винаги се продават без черупки. Пикантният вкус на кедровите ядки ще бъде по-силен, ако те се изпържат, тогава те започват да се отделят масло, което ги прави незаменима и ценна съставка в кулинарията.
Калорийност на кедровите ядки
Кедровите ядки съдържат големи количества мазнини и въглехидрати. Тяхната калорийност - 673 ккал на 100 г сушен или суров продукт, 28 г белтъчини, 90 г мазнини; 18 г въглехидрати; 3 г фибри. Малко по-малко са калориите на кедъра на брашно - 432 ккал на 100 г.
Внимание! Прекомерната консумация на кедрови ядки може да доведе до затлъстяване . Кедровите ядки са най-висококалоричните ядки.Освен това заради голямото съдържание на протеини те са и силен алерген. Затова трябва да се консумират в ограничени количества (не повече от 30 г, при това не всеки ден). 
sort, bg, csort, кедрови, ядки, внос, на, едроПолезните свойства на кедрови ядки
Кедровата ядка включва: мазнини, лецитин, азотни вещества, включително протеини, въглехидрати, глюкоза, фруктоза, захароза, нишесте, декстрин, пентозани, фибри.
Кедровата ядка съдържа макроелементи : такив:фосфор , магнезий , калий , натрий и калций ; микроелементи - желязо ,манган , мед , цинк , молибден , силиций, алуминий , йод , бор, никел , кобалт , олово, стронций, сребро , фосфор, сяра, калций, калий, желязо, манган и силиций.
100 г ядки кедрови семена съдържат редица редки микроелементи, които могат да осигурят дневната човешка потребност за манган, мед, цинк и кобалт ..

sort, bg, кедрови, ядки, българия, фото, сепаратор

Какво да приготвим с кедрови ядки?
Заради уникалният си екзотичен вкус, кедровите ядки са предпочитана добавка към много ястия и сосове. С тях се приготвя популярния сос песто, различни ястия с месо, риба, ориз, спагети и зеленчуци. Кедровите ядки се използват дори в сладкарството за приготвяне на шоколад и различни десерти. 
sort, bg, csort, кедрови, ядки, внос, на, едроЯденето на кедрови ядки, за да се компенсира "протеиновият глад" е за тези, които са преминали към вегетарианска диета. Растителния протеин на кедрови ядки е перфектно балансиран и е в близост до протеина на човека и се абсорбират от организма до 99%. Друг фактор, който определя високата хранителна стойност на кедрови ядки е, че съдържат почти всички незаменими аминокиселини, полиненаситени мастни киселини, витамини и минерални елементи.
Като естествен хранителен продукт кедровите ядки не е противопоказно за употреба в храни с медицински цели. Особено полезни са кедровите ядки при имунен дефицит, алергични заболявания, атеросклероза, коронарна болест на сърцето, заболявания на стомашно-чревния тракт в т. ч. и пептична язва и холелитиаза.
Кедровото масло има високи хранителни и лечебни свойства, то се усвоява лесно от организма. То съдържа изненадващо много витамини (С, В1, В2, A, E, P, F), есенциални мастни включително полиненаситени (омега-3) киселини, допринася за регулиране на черния дроб и стомашно-чревния тракт, нормализира холестерола в кръвта , стимулира отстраняването на токсични вещества от организма, подобрява клетъчния метаболизъм. То има благоприятен ефект върху нервната система; То има тонизиращо действие; То стимулира половите жлези; повишава физическата и умствената дейност; ефективен при дисбактериоза ; полезно е за растежа и развитието на тялото на детето.
Тинктура от кедрови ядки , се използва за лечение на ревматизъм, подагра, за метаболитни разстройства, дефицит на витамини.
Тинктура от черупките на кедрови ядки се използват за лечение на стомашно-чревния тракт. Тя повдига тонуса, дава сила да се възстанови нормалното функциониране на стомашно-чревния тракт.
Бульонът от черупка на кедрови ядки е стипчив, аналгетично и противовъзпалително действие, се препоръчва да се пие при стомашно-чревните разстройства.
Традиционната медицина вярва, че в различни кожни заболявания, включително рак, екземи, циреи, постоянното използване на кедрови ядки или естествено кедрово масло води до възстановяване.
sort, bg, csort, кедрови, ядки, внос, на, едроКедровите ядки трябва постоянно да са в храненето на децата и юношите. Те имат благоприятен ефект върху физическото и психическото развитие на детето. Това е много полезно и необходимо по време на промяната на млечни зъби.
Използването на кедрови ядки повишава защитните сили на организма, укрепва имунната система. Кедровите ядки повишават потентността при мъжете.

 

sort, bg, bulgaria, сорт, бг, българия, кедрови, ядки, орехи, на, едро, продава, сортирасорт, бг, оод, имоти, продава, sort, bg

 

кафе, сортиране, фото, сепаратор

За постигане на качествено сортиране и почистване на продукта с чистота до 99,99% е необходимо съблюдаване на производствен процес включващ необходимото оборудване. "СортБГ"ООД предлага :
Машини за първично почистване - за почистване на продукта от всички видове от големи, малки и леки примеси след постъпване от полето. Изпълнява както първично, така и вторично почистване
Калибровъчен вибросепаратор - продуктът се сортира по дължина, височина и ширина.
Камъкоотделители - за отделяне на тежки - камъни, пръст и т.н.
Вибропневмомаса - - Предназначена за почистване по признак относително тегло, в това число, е възможно и почистване на прорасли зърна. Вибро пневмо масата е гравитационен сепаратор, при който чрез регулиране наклоните на работните плотове, оборотите на вентилатора и амплитудата на вибрации се получава пълно разделяне на семената по специфично тегло, а резултатът е еднаква кълняемост на партидите и изравнен посев. С помощта на вибромасите можем да почистим и прораслото (заради некачествено съхранение) зърно.
Елеватори, вибро транспортьори - за подаване на зърното на всички машини
Фотосепаратори за финално почистване и постигане на чистота на продукта 99,99 %
Теглови дозатори за чували от 5-50 кг. и Биг-бег от 500-2000 кг.

 

 

 

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторПредлагаме голям асортимент от оборудване : машини за първично и вторично почистване модел МПО - след прибиране на продукта за първична обработка, вибро пневмо маси модел ВПС- гравитационен сепаратор за подготовка на семена и почистване и сортиране на продукта, вибротранспортери модел ВТр - за хоризонтално транспортиране на продукта, кофичкови елеватори Нория модел НЗ за вертикално транспортиране на продукта, калибровъчни вибросепаратори модел КВ1, КВ2 за калиброване по размер, машини за лющене(белене) МШС - на различни продукти, прохоотделящо оборудване-модел Циклон, шлифовъчно - полиращи машини - модел ШПМ, машини за финално почистване и сортиране-фотосепаратори CSort модели Optima New, Zorkiy, SmartSort с производителност от 50 до 24 000 кг/час, хоризонтални фотосепаратори Horizont. Предлагаме голям асортимент от кантари - лентови, бункерни, кранови, автомобилни, теглови дозатори от 50 до 1500 кг., производство на фирма Sweda. Компания "СортБГ"ООД предлага изготвяне на проекти, консултации по европроекти и еврофинансиране, количествено – стойностни сметки по всички проекти, авторски надзор по време на строителството на обекти – съгласуване на проектната документация, извършване на строителството. "СортБГ" извършва ремонт и поддръжка на продаваната техника и разполага с необходимите резервни части, 24 часа интернет поддръжка, професионално сервизно обслужване от сервизни специалисти на "СортБГ"ООД, предлагаме проектиране и изграждане на линии и комплекси за почистване, калиброване, сортиране, белене, шлифоване, фотоелектронно сортиране, разтегляне, пакетиране, доставка, монтаж, гаранция, сервиз и резервни части.
csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторФотосепараторите CSort са доказали своите безспорни качества при сортиране на насипни продукти. Успешно решаваме сложната задача за фотосепариране на различните продукти, отделяне на петна, камъни, примеси от плевели и други култури, както по цвят, така и по структура и текстура, като при сортирането му да остава само годният продукт. Използването на фотосепаратор - единствената алтернатива на ръчното почистване и постигане на исканото качество.  Само фотосепараторът позволява висока производителност, за да получите продукт с 99.99% чистота. Качеството на сортирания с фотосепаратор CSort продукт, многократно увеличава пазарната цена на продукта. Цветовото сортиране и по оттенък на цвета прави неоходимостта от фотосепаратора за постигане на конкурентен вид на готовата продукция задължителна за всеки търговец на земеделска продукция. Предлагаме вертикални и хоризонтални сепаратори от един до шест канала с комбинация от различни камери. Прочети още...
csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторКомпания «ФОРУМАГРОПРОМ» е разработила уникален метод за почистване на зърнени култури, основан на принципа на различното относително тегло на сортираните материали. Тази технология позволява да се почистят и най-тежките смеси. Благодарение на този принцип е възможно да се отделят здравите зърна от негодните зърна (или поразените от различни болести), отделяне на лимец от ечемик, празните семки от пълните, лимец от семена, начупени зърна от цели и т.н., което прави посевния материал практически безупречен – степента на почистване достига 99,6%! При това използването на това оборудване не се ограничава само с зърнени култури, по принципа на разделяне по относително тегло е възможна сортировката на всички насипни материали и при това качеството на калибровка ще бъде неизменно висок. Предлагаме голям асортимент от калибровъчни, почистващи, сортиращи машини, елеватори и транспортьори, машини за белене (лющене) и полиране. Прочети още...

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор

"СортБГ"ООД предлага голям асортимент от теглови дозатори за пакетиране на разнородни по състав насипни продукти, захар, зърно, семена, гранули, пелети и други вещества в хартиени, полипропиленови и други чували, биг бег и др.. Предлагаме апарати за дозиране на продукти в селското стопанство, преработващата, хранителна  и химическа промишленост, дозиращи и пакетиращи: цимент, гипс, минерални торове и други вещества при производство на строителни материали и т.н.. Предлагаме бункерни, лентови, кранови, автомобилни кантари и теглови дозатори. Каталог от тук...