КОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитационен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитационен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семенаКонцентратор марка SORT модел К

модел К-1,5(до1,5 т/ч), модел К-2,5(до2,5т/ч), модел К-5(до 5т/ч)

Концентратор ( гравитационен сепаратор) е предназначена за почистване на зърнени култури по признак относително тегло, в това число, е възможно и  почистване на прорасли зърна.

Всички семена  трябва да се почистят от камъни, осили, прах и други замърсители. Вибро пневмо масата е гравитационен сепаратор, при който чрез регулиране наклоните на работните плотове, оборотите на вентилатора и амплитудата на вибрации се получава пълно разделяне на семената по специфично тегло, а резултатът е еднаква кълняемост на партидите и изравнен посев.

Типово използване - за разделяне на зърнени култури:
- зърна, поразени от болести, насекоми от здравите зърна;
- слънчогледови семки от леки, счупени семки и заразени със склероца;
- царевица от зародиш;
разделяне на зърнени смеси: пшеница-ечемик, пшеница-ръж, пшеница-други зърна, царевица-слънчоглед и други...

 

 • Концентратор
  SORT модел К
 • Принципна схема
  Sort К 2,5
 • ВИДЕО
  Sort К
 • ФОТО
  Sort К

Производителност при преработка, кг/час Модел

К 1,5

К 2,5

К 5

Царевица, пшеница

1500

2500

5000

Бобови култури

1100

1800

3700

Слънчоглед

700

1100

2300

Просо, горчица, рапица

700

1100

3300

Употребяема мощност, кВт

5,5

10,3

14,7

Габаритни размери, мм

К 1,5

К 2,5

К 5

дължина

1700

2150

2600

ширина

1520

1600

1800

височина

1350

1540

1650

Тегло

738 кг

1056 кг

1510 кг

Комплектност

блок за управление, бункер

блок за управление, бункер

блок за управление, бункер

 

КОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитационен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семенаКОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитационен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семена

 

Принципна схема за монтиране и експлоатация на К 2,5
                При експлоатация на Концентратор К2,5 с производителност 2,5 т/час за пшеница, препоръчваме използването на показаната схема за разполагане и пълнене на готовата продукция директно в „Биг-бег“

 1. Биг-бег

 2. Концентратор К 2,5

 3. Промеждутъчен бункер*

 4. Конвейрн (5,3 м.)

 5. Бункер – подаване на продукта

*Вместо конвейрн може да се използва кофичков елеватор Нория НЗ-5

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА Концентратор К 2,5 (рис.1)                            състои се от :    легло 1, палуба 2, винтови регулатори 3, приемни ръкави 4, аспирация(чадър) 5, отсичащи планки 6, вентилатори 7.

От захранващия бункер чрез захранващият ръкав зърното постъпва на колебаещата се работна повърхност на палубата 2. Захранващият бункер е снабден с изпускателен шибър за регулиране на подаване на продукта. Палубата 2 има стегната натегната работна металическа мрежа, която е натегната на опорната решетка. Количеството въздух, подадена под палубата, се променя на всеки от четирите вентилатора 7 отделно. Ръкохватката за регулировка изменя величината на входните отверстия на съответния вентилатор, което се постига с изменение на количеството въздух, засмукван през филтриращата мрежа. Равномерността на въздушния поток се обезпечава  с  разпределителното устройство (перфориран лист и направляващи). Въздуха, излизащ от вибропневмомасата, съдържа минерални и органически примеси. Най-голямо запра шаване от изхвърлянето на едрите частици се извършва в зоната, близка до падането на входящия продукт в палубата. Затова при установка на вибропневмомасата  в производствените помещения, целият изходящ от палубата въздух е необходимо да се изведе от машината през въздухо-очистителни устройства. Затова непосредствено над палубата е необходимо да се постави чадър с аспирация на разстояние примерно 200мм. Общото количество въздух, засмукано от чадъра на аспирацията трябва да е повече от количеството на въздуха, нагнетен от вентилаторите на вибропневмомасата през мрежестата повърхност на палубата. Възходящия поток на въздуха, преминаващ през зърнената смес, способства за нейното разслоение, но увеличението на скоростта на въздуха е целесъобразно до определен предел, след което започва неправилно смесване на зърнените смеси. Увеличеното подаване на въздух довежда до повишаване на попадането на доброкачествени зърна в отпадъка.

Входната зърнена смес постъпва от захранващия бункер на сортиращата повърхност на палубата и се разпределя на нея с преимуществено съсредоточаване в горната странична част на палубата (рис.2).                  
Под действие на колебанията и въздушния поток сместа започва да се разслоява  (преразпределя). Зърното с по-голяма плътност се спуска към палубата 2, а това с по-малка - изплува. Долните слоеве в резултат на сцеплението с палубата (сили на триене) и силите на инерцията се преместват  в направление на колебанията на палубата и излизат през единия изход, а горните слоеве, имащи незначителна връзка с долните слоеве, се преместват в страната на спуснатия край на палубата (под действие на силата на тежестта) и се извеждат през  другия изход. Колкото е по-близо слоя към палубата, толкова по-близо траекторията на неговото движение се приближава към движението на долния слоя. В резултат по края на палубата сместа се спуска с плътен слой, плътността на който се увеличава от единия края към другия. Общо може да получим четири фракции. Частиците които характеризират особено голяма плътност (камъни, парчета руда или грунд), образуват долен слой, придвижващ се по траектории А и се извеждат от палубата през отвора в горния борд. Непосредствено над долния слой са компонентите, които се движат по траектория Б. Тяхната плътност е по-малка, отколкото на компонентите, движещи се по траектория А, но не по-голяма, отколкото на всички останали смеси. Компонентите, в най-горния слой, имащи най-малка плътност, движещи се по траектории Е, до долния борд на палубата. Между траектории Б и Е, съответстващи на крайните значения по плътност на компонентите на зърнената смес, се преместват по траектории В, Г, Д компоненти с промеждутъчни значения на този показател, при което плътността на компонентите се намалява в направление от горния борд към долния. Планките, поставени до изхода на палубата, отделят зърнения поток на три различни фракции (ІІ, ІІІ и І?), постъпващи в различни изходи. Фракция ІІ представлява най-ценната част на зърнената смес, най-добре напълно изчистена от трудно отделими примеси и състоящи се от най-тежките зърна от зърнената смес. Фракция І? се състои от зърна с концентриране на трудно отделими примеси. Фракция ІІІ се явява промеждутъчна между фракции ІІ и І?  и в зависимости от условията на отделяне може по състав да се приближават до една от тях. При обезпечаване  на исканата  чистота на фракция ІІ промеждутъчната фракция съдържа част от пълноценни зърна, затова тя се отправя за допълнителна обработка, или на друга вибропневмомаса. Може планките 6 да се поставят без разделяне на промеждутъчни  фракции. В тази вариант се усложнява обезпечение на надеждно пълно почистване на фракция ІІ и се увеличава постъпване на пълноценни зърна във фракция ІІІ, която в този случай се отнасят към отпадъка. При почистване на зърна с невисоко замърсяване за увеличаване на производителността на вибропневмомасата в неговата конструкция са предвидени клапани 8, установени до горния борд на палубата. При тяхното отваряне част от зърното излиза от палубата през отворите между тях и след това при помощта на приемния ръкав 4 се обединяват с II фракция
Процеса на сортиране на вибропневмомасата, се нуждае от прецизно  регулиране. За обезпечение на необходимата технологическа ефективност при обработка на различни зърнени култури, а така също и в зависимост от характера и степента на замърсяване, дисперсния състав и другите физико-механически свойства на зърнените смеси и величината на входното натоварване е предвидено регулиране на надлъжния и напречния наклон на вибропневмомасата, честотата на колебания на палубата, количеството и разпределението на въздуха, преминаващ през палубата.
На вала на електродвигателя, установен на апарата, е поставен клино ремъчна предавка, която задвижва вала, със закрепени ексцентрици. Колебателното движение на палубата се предава чрез предавки и се определя положението на люлеещите се опори и ъгъла на направление на колебанията. Амплитудата на колебанията на палубата остава непроменена, а честотата на колебанията позволява регулиране със честотния преобразовател, чрез въртене на датчика на пулта за управление на честотния преобразовател. Увеличението на честотата на колебания на палубата (до някакъв предел) интензифицира процеса на разслоение и увеличава скоростта на транспортиране на зърно най-напред напречно на палубата в направление към горния  борд. При това се повишава изхода на ІІ  фракция семена, с което се понижава нейната чистота.

  • Напречният наклон на палубата  значително влияе на относителното движение на слоевете в това направление, като с увеличение на наклона интензивността на движението на слоевете нараства, което обуславя по-голяма ефективност на разделяне на компонентите. Изменението на надлъжния наклон на палубата довежда до изменение на дебелината на слоя и скоростта на подаване. Увеличението на този наклон позволява да вдигнем производителността на машината, като при това в резултат на  съкращаване на времето на престой на зърнените смеси на палубата се намалява качеството на почистване. За повишаване на производителността и изхода на почистеното зърно могат да се отворят клапаните в страничния борд на палубата. Но не трябва първоначално да се стремим към голяма производителност, тя може да се  повиши за сметка на качествените показатели на работа, когато машината бъде регулирана. Не се препоръчва да се променят едновременно две и повече регулировки, тъй като в резултат на това се усложнява процеса на регулиране на вибропневмомасата. За регулиране на напречния и надлъжния наклон на палубата служи винтовата двойка, която е разположена на  вибропневмомасата, от противоположната страна  с два стоп болта. Наклона на палубата се  изменя, повдигайки или отпускайки ръчно края на палубата, където се намира винтовата двойка. Преди регулировка е необходимо да охлабим всички стоп болтове (4бр.), поставяйки необходимия ъгъл с помощта на винтовите двойки, затягаме стоп болтовете.

  • При монтаж на вибропневмомасата е необходимо да се ръководим от следните основни положения, обезпечаващи нормално протичане на процеса: цялата сепарираща повърхност на палубата трябва да бъде покрита със слой зърна с дебелина примерно 30-40 мм в началото на палубата и 10-15 мм в края; Зърневата смес трябва да се премества към края по цялата ширина на палубата без образуване на застойни зони; по цялата повърхност на палубата трябва да има равномерно без натрупване на зърнена  смес.

  • Концентраторът може да работи в режим на почистване, сортиране, а така също и почистване и сортиране едновременно. В първият случай І фракция е от леки примеси, ІІ и ІІІ - почистено зърно, І?– тежки примеси. Във вторият случай ІІІ и І? изход дават по-лека фракция (втори сорт), а І и ІІ – по-тежка (първи сорт). В третият случай І? фракция (леки примеси) образуват фуражно зърно, а ІІІ фракция (лека) и ІІ (тежка) се явяват съответствено втори и първи сорт почистено зърно. За намаляване на загубите на пълноценни семена, леката фракция в първия и втория случай може да се отправи за повторна обработка.

След завършване на настройката на вибропневмомасата е необходимо да превключим фракциите по направления, свързани с технологическата схема на процеса. Всички фракции от вибропневмомасата е необходимо да се превключат в захранващия бункер преди всяко спиране и пускане. При работа с вибропневмомасата е необходимо да се следи за състоянието на филтриращите мрежи и своевременно  да се почистват от прах, защото често тяхното замърсяване е причина за нарушение на технологическия процес.

Sort VPS 5

Sort VPS 2.5

Sort VPS 1.5

КОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитационен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семенаКомпания «СортБГ»ООД е разработила уникален метод за почистване на зърнени култури, основан на принципа на различното относително тегло на сортираните материали. Тази технология позволява да се почистят и най-тежките смеси. Благодарение на този принцип е възможно да се отделят здравите зърна от негодните зърна (или поразените от различни болести), отделяне на пшеница от ечемик, празните семки от пълните, царевица от семки, начупени зърна от цели и т.д., което прави посевния материал практически безупречен – степента на почистване достига 99,6%! При това използването на това оборудване не се ограничава само с зърнени култури, по принципа на разделяне по относително тегло е възможна сортировката на всички насипни материали и при това качеството на калибровка ще бъде неизменно висок.
Ефекта се постига с помощта на Сортираща машина СМ (Вибросепаратор) и концентратор, които извършват окончателно почистване, калибровка и разделяне на семена по относително тегло. Това позволява да отделим от годните зърна: семена на плевели, минерални и растителни примеси, счупени и леки зърна, поразени от болести, а така също и пръчици и растителни парчета(слънчоглед) и за сметка на това да получим годен материал по размер, което е необходимо при сеитба със сеялките или за по- нататъшна преработка. Нашето оборудване може да  почисти треви и дребно семенни култури. Например, ние почистваме семена на такива култури, като мак, кориандър, люцерна, семена на лавандула и др.

КОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитационен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семенаСортБГ ООД предлага цялата гама от почистващи машини, сепаратори и калибратори . Предлагаме машини предназначени, както за първично почистване, така и последваща обработка на зърнени продукти и семена. Широката гама от предлаганото оборудване позволява напълно да окомплектоваме линии по производство на белен слънчоглед и зърнопочистващи и сортиращи комплекси.

Ние предлагаме линии за почистване на семена и подготовка на посевния материал. Този комплекс разработен за получаване на посевен материал е приложим за всички култури в растениевъдството.
Използването на нашето оборудване не се ограничава само с зърнени култури, като по принципа на разделяне по относително тегло е възможна сортировка на всички насипни материали и при това качеството на калибровка, ще бъде неизменно висок. С помощта на вибромасите можем да почистим и прораслото (заради некачествено съхранение) зърно.

КАТАЛОГ, katalog, СортБГ ООД, внос, сервиз, доставка, сортиращи, почистващи, калибриращаи, машини, оборудване, най, добротоПочистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториПочистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториПочистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториПочистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиSort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Почистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгПочистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбг