Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували© Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Компания SortBG Ltd. / "СортБГ" ООД e официален представител на компания SWEDA Ltd.

Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg"СортБГ"ООД предлага голям асортимент от теглови дозатори за пакетиране на разнородни по състав насипни продукти, захар, зърно, семена, гранули, пелети и други вещества в хартиени, полипропиленови и други чували, биг бег и др.. Предлагаме апарати за дозиране на продукти в селското стопанство, преработващата, хранителна  и химическа промишленост, дозиращи и пакетиращи: цимент, гипс, минерални торове и други вещества при производство на строителни материали и т.н.

При заявка на конкретен тип дозатор Купувачът е длъжен да разбира процеса на пълнене на чувалите, да знае свойствата на дозируемия материал и да сформулира съответните технически изисквания към дозатора, като попълни въпросник и го изпрати на e-mail: sortbg@abv.bg. След получаване на Вашия въпросник, специалистите от "СВЕДА", ще Ви предложат най-добрия дозатор подходящ за Вашия продукт !
За облекчаване задачата на правилния избор на типа на тегловия дозатор за насипни материали, специалистите на фирмата са разработили специални въпросници, разположени на нашия  сайт (въпросник - изтегли от тук...)

Запълнянето на всички раздели на въпросника, подробния характер и достоверност на съответната информация, ще позволят на специалистите на фирма „СВЕДА“ правилно да изберат препоръчат съответния тип теглови дозатор за насипни материали.

Как да попълним въпросника и изберем типа на дозатора ?

Разделите на въпросника, на който следва да обърнем особено внимание и запълването му особено старателно и достоверно е от особено значение за правилния избор на дозатор:
1. Характеристика на материала и избор на теглови дозатор за различни материали.
Точната информация за материала принципно определя типа на дозатора за насипни продукти.
В частност:

Правилната информация за свойствата на дозируемия материал принципно влияе на избора на типа теглови дозатор.
2. Технически характеристики на дозатора
Сведения за техническите характеристики на електронния теглови дозатор също съществено влияят на неговия избор.

3. Допълнителни изисквания
Този раздел е необходимо да запълним особено внимателно. От значение са и параметрите и агресивността на околната среда, технологията и реда за изпълнение на процеса на дозиране, допълнителните изисквания към материала изготвяне на тракта за подаване, комплектността на дозатора и др. могат да окажат решаващо значение при избора на типа на тегловия дозатор и вземане на решение за неговата доставка.

Изтегли въпросник от тук...

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

 

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Предимства на тегловите дозатори производства на СВЕДА :

 


Избора на дозатора за пакетиране се определя от типа на използвания чувал и свойствата на дозируемия продукт.

В зависимости от това фирма «Сведа» произвежда теглови дозатори за:

Добре сипещите продукти (захар, брашна, зърно, семена, белен и небелен слънчоглед, гранулирани продукти) постъпват от бункера в дозатор и след това в чували. А в качество на устройство за товарене и разтоварване се използва система от управляеми заслонки.
Лошосипещи и сводообразуващи продукти (брашно, строителни материали) в чували от открит тип, използваме дозатори със шнек. Освен това, дозаторите могат да се комплектоват със специални устройства за пълнене.
Специалистите на фирмата са решили и задачата за дозиране на легко сипещи се и течни материали (нано материали, например, прохообразен цирконий). За това в качеството на товарещо устройство се използва задвижване тип «бътерфлай», надеждно притваряща потока от материал, постъпващ в чувала.
Съществуват откъснати и гранулирани продукти (въглища, пелети), при дозиране на които не се допуска тяхното разрушаване. За пакетиране на такива продукти  фирма «Сведа» произвежда дозатори с лентово захранване.
Особено място при произвежданите дозатори заемат дозаторите, обезпечаващи пакетиране на продукти, например, цимент в клапанни чували. В качеството на натоварващо устройство в тези дозатори се използват лопатки, управляеми от електродвигатели, и специално затварящо устройство.
Дозаторите за пакетиране включват един или няколко бункера с възли за товарене-разтоварване (заслонки, затвори, шнекове) и пневмо приводи, товароприемен възел с тензодатчици, теглови процесор ПВ-310, съединителна кутия, комплект кабели. При необходимост дозаторите се комплектуват с един или няколко табла ТВ-330, устройства за връзка с ПК.

Препоръчваме още:

Бункерни, кантари, Сведа, SWEDA, дозатори, кантари, теглилки, биг бег, тегловни дозатори, теглови, сортбг, цорт, бг, промишлени, фото, внос, сервиз, представител, българия Чували, зашиване, броене, Сведа, SWEDA, дозатори, кантари, теглилки, биг бег, тегловни дозатори, теглови, сортбг, цорт, бг, промишлени, фото, внос, сервиз, представител, българия

 

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България СортБГ ООД предлага цялата гама от промишлени кантари, теглилки, дозатори-производство на  ООО "Сведа" предназначени, за прецизно разтегляне и пакетиране на зърнени продукти и семена и различни насипни продукти. Широката гама от предлаганото оборудване, позволява напълно да окомплектоваме линии по производство на белен слънчоглед, зърно почистващи и сортиращи комплекси.

Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия, Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияТеглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbgСортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия