Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Компания SortBG Ltd. / "СортБГ" ООД e официален представител на компания SWEDA Ltd.

Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbgТеглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbgТеглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbgТеглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbgТеглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg

Сведа, СортБГ, автомобилни кантари, платформи, фото, монтаж, внос, българия1. Автомобилни кантари за статично претегляне
- товароподемност естакадно до 80 тона, врезно до 60 т
- дължина на платформата 8;16;18;24 метра
2. Платформени кантари от 5 кг до 30 тона
- висока точност, широк температурен режим на работа
- ударо защитни кантари, претегляне на тръби
Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg3.Теглови дозатори - за насипни продукти в чували от различен тип платнени, хартиени, полипропиленови, клапанни чували, тип „Биг-Бег“
- за лесно сипещи и прахообразни продукти
- за лошо сипещи се продукти; - за течни продукти
4. Линии за зашиване и броене на чували - предлагаме автоматизирана линия и професионална шевна машина, както и броене на чували в комплект с теглови дозатор
Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg5. Бункерни кантари – предназначени за претегляне и сумарен отчет на масата на разнородни насипни продукти и течни материали с различна производителност( от 10-250 т/час )
6. Конвейерни кантари – за непрекъснато технологично претегляне на насипни материали в процеса на придвижване с Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbgтранспортни ленти.
- ширина на лентата от 650 до 1600 мм.
- ъгъл на наклона не повече от 30 градуса
- максимална производителност до 7000 тона/час

7.Лентови кантари – за непрекъснато дозиране със зададена производителност, Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbgпретегляне и отчет на насипни продукти.
- производителност 4-630 тона/час
- ширина на лентата 650-1200 мм.

8.Кранови кантари – за монтиране на кранови устройства
- товароподемност до 30 тона


Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Наименование оборудване

Описание

1

ДВС-301-50-1Р Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Ръчен дозатор за чували (25-50 кг.) - 120 чув/час

Дозатор СВЕДА ДВС-301-50-1Р e предназначен за опаковка на добре сипещи се продукти, такива като  захар, зърно, брашна, гранули, пелети. Особеност на неговата конструкция – процеса на дозиране произтича ръчно без използване на електро пневмо привод.

2

ДВС-301-50-1Теглови, дозатор, ДВС301501, Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Теглови дозатор за чували (5-50 кг.) - 420 чув/час

Пакетиране на добре сипещи се продукти в чували с възможност за зашиване в полуавтоматичен режим. Дозатора СВЕДА ДВС 301-50-1 дозира захар, зърно, семена, гранули, пелети и други вещества в хартиени, полипропиленови и други чували в селското стопанство, преработващата, хранителна  и химическа промишленост.

3

ДВС-301-50-1ПБдозатор, ДВС301501ПБ, Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Дозатор с промеждутъчен бункер (5-50 кг)

Пакетиране на насипни продукти в зашиващи чували в полуавтоматичен режим с повишена производителност (до 620 ч/час). Дозатор СВЕДА ДВС 301-50-1ПБ дозира захар, зърно, брашна, гранули, пелети и други вещества в хартиени, полипропиленови и др. чували в селското стопанство, преработващата, хранителната и химическа промишленост.

4

ДВС-301-50-2Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

 

5

ДВС-301-50-3Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

 

6

ДВС-301-50-5Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Дозатор с лентово захранване (10-50 кг.)

Пакетиране на различни материали в чували в полуавтоматичен режим. Дозира, пясък, въглища, брикети и други материал с размери на фракцията не повече от 50мм  в хартиени, полипропиленови и други чували на предприятия от различни отрасли. Успешно дозира и влажен пясък, каши и други продукти с висока относителна влажност. Подходящ е за всички селскостопански продукти и промишлени материали.

7

ДВС-301-50-6Теглови, дозатор, ДВС301506, Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Дозатор за клапанни чували (10-50 кг.)

Пакетиране на насипни прахообразни  материали в клапанни чували в полуавтоматичен режим.
Дозаторът СВЕДА ДВС 301-50-6 дозира цимент, гипс, минерални торове и други вещества при производство на строителни материали, на предприятия от химическата, преработващата и други отрасли на промишлеността.

8

ДВС-301-1000-1Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Дозатор за чували „БИГ-БЕГ“ (0,5-2 т)

Пакетиране на добре сипещи се продуктив чували тип «Биг-Бег» (меки контейнери) в полуавтоматичен режим. Дозира захар, зърно, насипни фуражи, гранули, пелети и други вещества в селското стопанство, преработващата промишленост, в хранителната, въгло добивната и химическата промишленост.

9

ДВС-301-1000-1-ПSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Дозатор за чували „БИГ-БЕГ“ с лента

Пакетиране на добре сипещи се продукти в  чували  тип «Биг-Бег» (меки контейнери) в полуавтоматичен режим с повишена производителност. Дозира захар, зърно, фуражи, гранули, пелети и други вещества в селското стопанства, преработващата, хранителната, въгледобивната и химическа промишленост.
За обезпечение на повишена производителност и оперативно извличане на чувалите от зоната на дозиране допълнително съдържа транспортьор на теглова платформа и оперативен транспортьор.

10

LZM_ЛЗМSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Линия за зашиване на чували

Зашиване на  тъкани платнени, пропиленови и хартиени чували след запълване с продукт и транспортиране на чувалите до място на складиране.Висока производителност (не по-малко от 460 чувала в час)

11

SUM-232

Преброяване на чували (кутии, пакети и др.) с продукция, движеща се в поток по лента от конвейер при  транспортиране на склад или товарене. Използва се на предприятия от металургически комплекси в химическата, строителната, преработващата, хранителната и други отрасли на промишлеността и агро комплексите.

12

ДВЛ Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Лента 650 мм.

13

ВБА-3-150-1

 

 

ВБА-3-150-1-01Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Бункерни кантари ВБА-3-150-1-01 са предназначени за порционо теглене и отчет на насипни материали в непрекъснат поток без прекъсване на производствения процес.

 

ВБА-3-150-2-00

 

 

ВБА-3-1300-1-09

 

 

ВБА-3-1000-1-06

 

14

ВК-230

2500-9500

 

 

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

 

 

 

 

СортБГ, ЦортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия Компания SortBG Ltd. / "СортБГ" ООД e официален представител на компания Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували СортБГ ООД - вносител и лицензиран оторизиран сервиз за България, предлага цялата гама от промишлени кантари, теглилки и дозатори -  производство на  ООО "Сведа" предназначени, за прецизно разтегляне и пакетиране на зърнени продукти и семена и различни насипни продукти. СортБГ, ЦортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияШироката гама от предлаганото оборудване, позволява напълно да окомплектоваме зърно почистващи и сортиращи комплекси. Ние се стремим, нашата техника да е най-съвременното оборудване за подготовка на посевния материал, за почистване и калибровка на зърнени култури, за почистване и сортиране на промишлени материали и сме уверени, че след използване на нашето оборудване, Вие можете да се убедите в качеството и ефективността на Нашето почистващо, сортиращо, калибриращо и пакетиращо оборудване.Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg

 

СортБГ, ЦортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияСортБГ ООД предлага сортираща, почистваща и калибрираща техника, както за първично почистване, така и за последваща обработка и финално почистване на насипни продукти селскостопански култури и промишлени материали. Предлага фотосепаратори с различно предназначение за сортиране на трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура . Coртираме минерали, слюди и соли, насипни, пласмасови, стъклени и тяхни производни, както и други насипни промишлени продукти , всички селскостопански култури, семена, пшеница, овес, ечемик, царевица, коноп, фасул, нахут, грах, ориз, елда, леща, кореандър, просо, горчица, лен, коноп, шарен,СортБГ, ЦортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия чер, бял, слънчоглед, белен слънчоглед, тиквени семки, ядки, орехи, лешници, бадеми, соя, сушени гъби, чесън, лук, билки, подправки, чер, червен пипер, сол, картофено пюре и т.н. Използването на фотосепаратор позволява да се получи еднакво, чист продукт от 99.9%, отличаващ се с високи потребителски качества. Предлагаме, техника за първично почистване,за последваща обработкапромишлени кантари, дозираща и пакетираща техника и фотoсепаратори CSort , проектиране и изграждане на линии и комплекси с капацитет от 50 до 15000 кг/ч.

Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg Сведа, СортБГ, автомобилни кантари, платформи, фото, монтаж, внос, българия Чували, зашиване, броене, Сведа, SWEDA, дозатори, кантари, теглилки, биг бег, тегловни дозатори, теглови, сортбг, цорт, бг, промишлени, фото, внос, сервиз, представител, българия СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия