KATALOG, SmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/час

 

Z elevator, НОРИЯ, Noria, CSort, елеватор, кофичков, вертикален, сортбг, доставка, сервизZ-образен верижен конвейер CSort е предназначен за деликатно транспортиране във вертикално и хоризонтално направление на насипни материали.
Конвейерните елеватори на компания СиСорт могат да се използват в различни отрасли на промишлеността за товарене и разтоварване на насипни материали в силози за съхранение в преработващите и почистващи предприятия.
Възможност за монтаж на открито.
Съвременно модулно изпълнение и широк избор на конфигурации.
Минимално енергопотребление при зададена производителност.
Пълно обезпечение на изискванията за безопасност
Бърз и прост монтаж.

 

Модел

Производи-телност*, м3/ч

Височина (максимал-на), м

Дължи-на, м

Шири-на, м

Скорост на движение на веригата (максимал-на), м/с

Номинална потребляема мощност**, кВт

Тегло**, кг, не по-вече от

CSZE-10

10

До 30

от 5
до 70

0,54 — 1

0,5

от 0,55 до 1,1

3000

CSZE-20

20

от 1,1 до 2,2

4500

CSZE-35

35

 от 2,2 до 4,5

7000


Z elevator, НОРИЯ, Noria, CSort, елеватор, кофичков, вертикален, сортбг, доставка, сервиз Модулна конструкция

Z elevator, НОРИЯ, Noria, CSort, елеватор, кофичков, вертикален, сортбг, доставка, сервизZ elevator, НОРИЯ, Noria, CSort, елеватор, кофичков, вертикален, сортбг, доставка, сервиз

Z elevator, НОРИЯ, Noria, CSort, елеватор, кофичков, вертикален, сортбг, доставка, сервиз

Z elevator, НОРИЯ, Noria, CSort, елеватор, кофичков, вертикален, сортбг, доставка, сервизZ elevator, НОРИЯ, Noria, CSort, елеватор, кофичков, вертикален, сортбг, доставка, сервиз

 

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ОЩЕ - Z elevator, НОРИЯ, Noria, CSort, елеватор, кофичков, вертикален, сортбг, доставка, сервиз