Почистваща машина за зърнени култури Sort ОМ5

Машината за първично почистване на зърнени култури Sort MPO5 е предназначена за почистване зърнени култури от всички видове от големи, малки и леки примеси. Изпълнява както първично, така и вторично почистване на зърно и насипни продукти. Производителност до 18 тона/час (пшеница, царевица)

Особености: низко потребление на енергия, проста пренастройка на различни видове култури, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърнопочистващите линии, ефективна аспирация за почистване от леки примеси. Ниска стойност.

 

 

  • Технически характеристики

  • Устройство и принцип на работа

  • Видео

  • Фото

 

2.1.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА Машина МПО-5
Машина МПО-5 (рис. 1) се състои от: рама горна 1, кутия 2, ръкав 3, торсион 4, шейкър 5, заслонка 6, колона на аспирацията 7, вентилатор 8, преходник 9, дозатор 10, защитен кожух 11, електродвигатели 12 и 13.
МПО-5 ЛП
Входният продукт (семена на зърнени култури) постъпва през преходника 9 в дозатора. Регулировката на подаването на материала се регулира с дозатора 10 (нагоре, надолу). Потока на материала попада в каналите на аспирационната колонка 7, където за сметка на пониженото налягане, създадено от вентилаторите 8, поставени на вала на  електродвигателите 12, се извършва частично почистване на продукта от леки примеси, имащи по-голямо съпротивление от семената. Преминалите частично почистване продукти постъпват на повърхността на ситата, намиращи се в кутия 2, където под въздействие на възвратно-постъпателното движение и тръскане на кутията произтича отделяне на семената от големите примеси. Падналите семена постъпват на сито в кутията поставена отдолу по-ниско, където произтича отделяне на семената от малките примеси.
Възвратно-постъпателното движение и тръскане на кутия 2 произтича посредством  въртене на ексцентриците на вала  5. Въртенето на самия вал на шейкъра 5 произтича чрез клино-ремъчно предаване от електродвигателя 13. Почистването на ситата от замърсяването се извършва чрез движения на гумените топчета под ситото.
Натягането на  ремъците на клино-ремъчната предавка се извършва чрез преместване на двигателя.
Величината на пониженото налягане в аспирационните колонки се регулира със заслонка 6.

Още модели машини за първично и вторично почистване:

Почистваща маина ОМ2,5

Почистваща машина Sort ОМ5BS

 

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияСортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

СортБГ ООД произвежда цялата гама от почистващи машини, сепаратори и калибратори предназначени, както за първично почистване, така и последваща обработка на зърнени продукти и семена. Широката гама от предлаганото оборудване позволява напълно да комплектоваме линии по производство на белен слънчоглед и зърнопочистващи и сортиращи комплекси.

Линия, белен, слънчоглед, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияСортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Препоръчваме още:

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

Почистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгПочистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгПочистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгПочистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгПочистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгПочистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгПочистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбг