Почистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина за първично почистване на зърнени култури МПО5

МПО, машина, първично, вторично, почистване, най-ниска, цена, България, фото, схемаМашината за първично почистване на зърнени култури е предназначена за почистване зърнени култури от всички видове от големи, малки и леки примеси. Изпълнява както първично, така и вторично почистване на зърно.

Особености: низко потребление на енергия, проста пренастройка на различни видове култури, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърнопочистващите линии, ефективна аспирация за почистване от леки примеси. Ниска стойност.

Технически характеристики

Производителност: МПО-5Почистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбг

Почистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгМПО-2,5

Пшеница, царевица 18 т/ч 9 т/ч
Слънчоглед 5 т/ч 2,5 т/ч
Употребляема мощност, кВт 5,9 кВт 3,7 кВт
Габаритни размери, мм
дължина 2500мм 2280мм
ширина 1750мм 952мм
височина 2540мм 2540мм
Тегло 1200 кг 840 кг
Комплектация блок управление блок управление

Промоционална отстъпка 10% до 31.05.2017 г.

2.1.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА Машина МПО-5
Машина МПО-5 (рис. 1) се състои от: рама горна 1, кутия 2, ръкав 3, торсион 4, шейкър 5, заслонка 6, колона на аспирацията 7, вентилатор 8, преходник 9, дозатор 10, защитен кожух 11, електродвигатели 12 и 13.


МПО-5 ЛП
Входният продукт (семена на зърнени култури) постъпва през преходника 9 в дозатора. Регулировката на подаването на материала се регулира с дозатора 10 (нагоре, надолу). Потока на материала попада в каналите на аспирационната колонка 7, където за сметка на пониженото налягане, създадено от вентилаторите 8, поставени на вала на  електродвигателите 12, се извършва частично почистване на продукта от леки примеси, имащи по-голямо съпротивление от семената. Преминалите частично почистване продукти постъпват на повърхността на ситата, намиращи се в кутия 2, където под въздействие на възвратно-постъпателното движение и тръскане на кутията произтича отделяне на семената от големите примеси. Падналите семена постъпват на сито в кутията поставена отдолу по-ниско, където произтича отделяне на семената от малките примеси.
Възвратно-постъпателното движение и тръскане на кутия 2 произтича посредством  въртене на ексцентриците на вала  5. Въртенето на самия вал на шейкъра 5 произтича чрез клино-ремъчно предаване от електродвигателя 13. Почистването на ситата от замърсяването се извършва чрез движения на гумените топчета под ситото.
Натягането на  ремъците на клино-ремъчната предавка се извършва чрез преместване на двигателя.
Величината на пониженото налягане в аспирационните колонки се регулира със заслонка 6.

форумагропром

Още модели:

Машината за първично почистване на зърнени култури МПО 2,5

Почистваща, калибрираща машина МПО 5БС

Каталог, форум, агро, пром, сортиращи, почистващи, калибриращи каталог, почистваща, калибрираща, линия, комплекс, белен, слънчоглед, сортбг, форумагропром

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

СортБГ ООД предлага цялата гама от почистващи машини, сепаратори и калибратори -  производство на  ООО "Форумагропром" предназначени, както за първично почистване, така и последваща обработка на зърнени продукти и семена. Широката гама от предлаганото оборудване позволява напълно да комплектоваме линии по производство на белен слънчоглед и зърнопочистващи и сортиращи комплекси.