белен, слънчоглед, машина, белене, лющене, сортиране, калибриране, обработка, черен, бял, шарен, семки, форумагропром, сортбгсортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българия

 

 

5.Производствен комплекс за производство на белен слънчоглед

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториПочистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори

5.1.Производствен комплекс ПК 250 Б (до  250 кг/ч) за производство на белен слънчоглед включва:

- (яма) - входен продукт
- нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продукти Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) 5 м
- машина, първично, почистване, сортбгМашина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час)
- нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктиКофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- циклон, насипни, продукти, сортбгЦиклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                      
- калибровъчен, вибро, сепаратор, фото, насипни, продуктиКалибровъчен вибро сепаратор КВ2 (до 500 кг/час)
- нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктиКофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
- белен, слънчоглед, лющене, машина, сортбгМашина за лющене(белене) МШС 250 Б (до 250 кг/час)
- вибро, пневмо, маса, фото, сортбг, насипни, продуктиВибро пневмо маса ВПС 1,5 (до 700 кг/час)
- нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктиКофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
csort, фото, сепаратор, сортираща, машина, българоя, цветно, сортиране фотосепаратор Зоркий 1 (до 1.5 т/час)

 

5.2.Производствен комплекс ПК 1000 Б (до 1000 кг/час) за производство на белен слънчоглед включва:

- бункер (яма) - входен продукт
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) 5 м
- Машина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                     
- Калибровъчен вибро сепаратор КВ2– 2 бр. (до 1000 кг/час)

- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
- Машина за лющене(белене) МШС 250 Б (до 250 кг/час )- 4 бр.
- Вибро пневмо маса ВПС 2,5 (до 1100 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
– фотосепаратор Зоркий 1 (до 1.5 т/час),

Схема на производствен комплекс ПК 1000 Б (до 1000 кг/час) за производство на белен слънчоглед:

1.Линия за почистване, сортиране и калибровка 2.линия за лющене (белене)

3.фотосортиране на слънчоглед 4.Пакетираща машина(белен слънчоглед)

нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктимашина, първично, почистване, сортбгнория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктициклон, насипни, продукти, сортбгкалибровъчен, вибро, сепаратор, фото, насипни, продуктинория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктибелен, слънчоглед, лющене, машина, сортбгвибро, пневмо, маса, фото, сортбг, насипни, продуктинория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктиcsort, фото, сепаратор, сортираща, машина, българоя, цветно, сортиранеcsort, фото, сепаратор, сортираща, машина, българоя, цветно, сортиране csort, фото, сепаратор, сортираща, машина, българоя, цветно, сортиране

 

Принцип на работа на линия за почистване,калибровка и белене на слънчоглед

Линията включва входна яма с обем на  ямата 15м3 - входен продукт без първична обработка. От входната яма чрез кофичков елеватор нория НЗ-10  нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктислънчогледа се подава на машина за първично почистване МПО 5БС  машина, първично, почистване, сортбг, машината има два входа за продукта, затова на норията е поставен делител.Машина има четири решетъчни стана и две системи за аспирации. След преминаване през нея продукта се подава за почистване от прах и леки примеси на циклон циклон, насипни, продукти, сортбг.След почистването продукта се подава на калибровъчен вибросепараторкалибровъчен, вибро, сепаратор, фото, насипни, продуктиза калибриране и сортиране .

Калибрираният и разделен на фракции слънчоглед се подава чрез кофичков елеватор на машина за лющене (белене) МШС-250 белен, слънчоглед, лющене, машина, сортбг. Слънчогледа вече обелен се подава на вибро пневмо маса вибро, пневмо, маса, фото, сортбг, насипни, продукти за окончателно сортиране и отделяне на обелките.


За получаване на чистота на продукта 99,99 % продукта се подава за цветно сортиране на фотосепаратор csort, фото, сепаратор, сортираща, машина, българоя, цветно, сортиране, чрез кофичков елеватор нория НЗ-10  нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продукти. Готовият и почистен белен слънчоглед се пакетира в чували.
Фотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продукти селскостопански култури и промишлени материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър. Принцип на работа....
Сортиране на белен слънчоглед на фотосепаратор - качество, чистота 99,99% .

СортБГ, ЦортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, ЦортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, ЦортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, ЦортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ, сортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

типови, линии, комплекси, каталог, почистваща, калибрираща, линия, комплекс, белен, слънчоглед, сортбг, форумагропром

1. Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед

2. Линия за лющене (белене) на слънчоглед

3. Линия за първоначално почистване след прибиране на реколтата и последващо почистване и калибриране за подготовка на семената за посев за всички насипни селскостопански култури

4. Зърно почистваща линия пшеница и други селскостопански култури - сортиране и калибриране