Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори

OPTIMA New 2

OPTIMA New 3

Количество канали бр.

108

162

Производителност (пшеница), т/ч, не по-малко от*

8

12

Коефициент на почистване *, %

До 99,5

Разрешение CCD- матрици (на канал), pixel

2048

Напрежение на захранването, В

230

Номинална употребяема мощност, кВт

0,8

1,0

Налягане на въздуха, МПа

0,6

Разход на въздух за технологическия процес, м3/час, не по-вече от*

80

120

Габаритни размери, мм

дължина - 1155
ширина - 1511
височина - 1900

Тегло, кг, не по-вече от

450

500

 

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори

Основни преимущества:

  1. Високо качество. Ново програмно обезпечение и нова схема на анализ на продукта основана на CCD камери позволява да повишим точността на сортировка.
  2. Простота на управление.  Просто програмно управление на апарата, позволява да избегнем грешки в настройката.
  3. Система за самодиагностика  предупреждава за възникване на проблеми при работа на апарата.
  4. Производителността е по-висока при по-малки габарити.
  5. Компактните размери на апарата позволяват да монтираме сепаратора в помещения с по-малки габарити.
  6. Бързо пускане. Машината е максимално готова за използване. Всички настройки за  Вашата култура са вече поставени в апарата.
  7. Новата конструкция повишава удобството за експлоатация и ремонт на сепаратора.
  8. Надеждност при работа. В апарата са използвани проверени алгоритми на работа

* При изходна замърсеност  не по-вече от 2%, обемна  маса на продукта 0,750 т/м3.

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторcsort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор

© 2016 Copyright  SortBG