КАТАЛОГ на всички продукти от тук..

ROMAX, ENglish, Ромакс, silozi, силози,  СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепараториООО "РОМАКС" е една от най-големите фабрики в Русия за проектиране, производство и оборудване на зърнопреработвателни комплекси. Компанията е основана през 2003 г. и понастоящем заема силни позиции сред производителите на селскостопанския сектор.

Съвременният комплекс за обработка на зърно се състои от основните елементи:

- Точката на приемане на зърното. Зона за разтоварване на зърно.

- Точката на почистване на зърното. Инсталиране на машини за почистване на зърно с различен капацитет, почистване на зърно от големи и малки фракции.

- Точката на изсушаване на зърното. Монтаж на сушилни за зърно, бункери за мокро и сухо зърно. Зърното трябва да се суши до приемливи стандарти, за да се избегне повреда при по-нататъшно съхранение.

- Точката на съхранение на зърното. Силози за съхранение, осигуряващи необходимата температура и влажност за съхранение на зърно.

- Точката на изпращане на зърно. Предоставяне на бърза доставка на сухо зърно за последващото му транспортиране и продажба.

ROMAX, ENglish, Ромакс, silozi, силози,  СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

ROMAX, ENglish, Ромакс, silozi, силози,  СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори"СортБГ"ООД е официален представител и вносител на оборудване на ООО"РОМАКС" за България. "СортБГ"ООД е оторизиран сервиз на продукцията на ООО"РОМАКС" и осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз и резервни части. Предлагаме на своите клиенти проектиране, доставка и монтаж на оборудване и машини, изграждане на линии и производствени и почистващи комплекси. ROMAX, ENglish, Ромакс, silozi, силози,  СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепараториROMAX, Ромакс, silozi, силози,  СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори