СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри,

СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри,

 

Zorkiy, Зоркий, СортБГ ООД, SortBG Ltd., sortbg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ДИПЛОМ 2016

Zorkiy, Зоркий, СортБГ ООД, SortBG Ltd., sortbg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини

Международен панаир Пловдив 2016

 

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторМаксимална чистота на продукта

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторСтрува си за рекордно кратко време

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторРъст на печалбата

CSort, SortBG, фото, електронни, сортиращи, машини, българия, сортиране, сортировач, сепаратор

СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителност, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри,

видео, сортбг, csort, фото, сепаратор

Optima, csort, оптима, цортбг, фото, сепаратор, нов, new, foto, separator, българия

Безплатен тест

www.csort.info

SMARTSORT

ZORKIY

OPTIMA

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ ООД, SortBG Ltd., sortbg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ ООД, SortBG Ltd., sortbg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машиниСортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия СортБГ ООД, SortBG Ltd., sortbg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия, лого, фото

СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри,

СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри,

Компания SortBG Ltd. / "СортБГ" ООД e официален вносител на фотосепаратори CSort .

СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителнист, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, г

:

модел О

птима, модел

Зо

рк

ий,

м

оде

л

СмартСорт модели ПРЕДИМСТВА

sortbg, sort, bg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини, сортиране Компания CSort / ООО "СиСорт" е била създадена през 2007 година, като семеен бизнес от семейство Савинкови. Независимо от това, че оттогава компанията съществено е нараснала, до ден днешен за нея няма чужди проблеми, когато става дума за сътрудници или клиенти. CSort проявява внимание към проблемите и потребностите на всеки клиент и сa готови да адаптират съществуващите или да разработят ново уникално решение за всички задачи поставени от клиента. Производителността на фотосепараторите Csort варират по такъв начин, че оборудването може да се употребява, както от малки фермерски стопанства, така и от заводи с внушителни обеми на производство. По този начин, Вие получавате оборудване, напълно отговарящо на мащабите на Вашите производства, без излишни елементи и опции.

СортБГ, Пловдив, международен, панаир, фото, сортираши, машини, сепаратори СортБГ, Пловдив, международен, панаир, фото, сортираши, машини, сепаратори СортБГ, Пловдив, международен, панаир, фото, сортираши, машини, сепаратори csort, sortbg, zorkiy, пловдив, международен, панаир, златен, медал, фото, сепараторcsort, sortbg, zorkiy, пловдив, международен, панаир, златен, медал, фото, сепаратор

Фотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продуктиселскостопански култури и промишлени материали по цвят.

Фотосепарацията  - това е най-надеждния метод за автоматизирано почистване на насипни продукти. Продуктите не са подлагани на механична обработка, миене, почистване, калибриране, които могат  да повредят продукта.

СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителност, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри,

 

Какво сортират фотосепараторите :

Фотосепараторите се използват за фото-електронно разделяне на замърсителите от годния продукт по цвят на голямо разнообразие от продукти - включващи всички селскостопански култури, орехи, гъби, билки, сол, подправки и т.н.

СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителност, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, sortbg, sort, bg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини, сортиране sortbg, sort, bg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини, сортиране sortbg, sort, bg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини, сортиране СортБГ, фото, сортиращи, машини, сепаратори, фотосепаратор, цветно, сортиране, color, sorter, csort, sortbg, SmartSort, Zorkiy, Optima, new, качество, цена, производителност, внос, продажба, сервиз, България, ново, най, добри, сортиране, насипни, селскостопански, продукти, семена, фото, сепаратор, сортираща, машина csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор промишлени, материали, насипни, фото, сортираща, машина

sortbg, sort, bg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини, сортиране

Сортират промишлени материали - минерали, слюди, соли, пластмасови, стъклени и техни производни, както и други насипни промишлени продукти. Фотосепараторът е Вашето решение за постигане на най-високото качество на сортиране на пластмасови гранули и постигане на най-високо качество при отделяне на дефектни гранули имащи различен цвят - като петна от изгаряне или замърсяване, които той разделя според предварително зададени параметри.

sortbg, sort, bg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини, сортиране предимстваcsort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор

Те са иновационно, енергоефективно оборудване, предназначено за електронно-оптическа сортировка, на насипни суровини и материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър.
Най-новите алгоритми на сортировка на различните продукти, съвършената оптическа система и RGB LED осветяване на фоновите екрани, безпогрешно идентифицират различните примеси. Надеждните , производителни ежектори , интегрирани непосредствено, мигновено и точно отстраняват примесите от общия поток, като се постига чистота на продукта до 99,99%.

Използването на фотосепаратор позволява да се получи еднакво, чист продукт от 99.9%, отличаващ се с високи потребителски качества. Все повече и повече земеделски производители предпочитат сортиране използвайки фотоелектронни сортировачи. Това позволява на компания  CSort да запази водещата си позиция  на пазара на фото сепаратори - в Русия, но и да разшири географията на продажбите: в края на 2015 г. CSort продава успешно освен  в Русия, ОНД и в  Европа.

sortbg, sort, bg, csort, фото, сепаратори, електронни, сортиращи, машини, сортиране csort, sort, bg, pdf, брошура, фото, сепаратори, сортиращи, машини работа, фото, сепаратор, сортираща, машина, сортбг, csort, sort, bg брошура, зоркий, фото, сепаратор, сортираща, машина, каталог, сортбг смартсорт, брошура, сорт, бг, каталог, csort, sortbg sort, bg, csort, сортиране, безплатен, тест, българия сортиране, насипни, продукти, селскостопански, ядки, семена, сол, соя, лешник, орех, фъстъци euro, евро, програми, проекти, финансиране, сорт, бг, оод csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор

 Компания SortBG Ltd. / "СортБГ" ООД предлага проектиране и изграждане на линии и комплекси за почистване на селскостопански и промишлени продукти, семена, ядки и др. Професионален сервиз и резервни части, безплатни демонстрации и тест на продукти.